FİNANS

europap tezol kagit - tezol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 653.247.313,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 287.465.015,00
 • Finansal Yatırımlar 49.415,00
 • Ticari Alacaklar 209.457.274,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 209.442.088,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 195.123,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 195.123,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 143.367.858,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.630.015,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.717.754,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 364.859,00
 • ARA TOPLAM 653.247.313,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 261.167.188,00
 • Finansal Yatırımlar 12.440.448,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.445,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.445,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 198.323.925,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 185.356,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.344.055,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 46.344.055,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 914.414.501,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 180.163.337,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 62.538.568,00
 • - Banka Kredileri 43.112.691,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 40.425.815,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 68.030.535,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.998,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.009.537,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.169.293,00
 • Diğer Borçlar 261.465,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.152,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 240.313,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.459.534,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 339.934,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.360.209,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.360.209,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 539.399,00
 • ARA TOPLAM 180.163.337,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.394.434,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 155.872.900,00
 • Banka Kredileri 155.190.377,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 682.523,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.988.448,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.988.448,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.533.086,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 354.557.771,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 559.856.730,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 559.856.730,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.292.236,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.866.052,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.866.052,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.866.052,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.090.011,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 8.090.011,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.032.990,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 333.321.227,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 119.570.790,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 914.414.501,00

Kredi Hesaplama