FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

europap tezol kagit - tezol - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.310.587.222,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 378.784.234,00
 • Finansal Yatırımlar 9.358.085,00
 • Ticari Alacaklar 498.715.137,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 133.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 498.581.951,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.130.540,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.130.540,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 373.639.039,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.806.982,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.070.665,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.082.540,00
 • ARA TOPLAM 1.310.587.222,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 490.068.215,00
 • Finansal Yatırımlar 21.942.127,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.445,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.445,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 334.944.123,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 377.085,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 122.386.617,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 122.386.617,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.874.849,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.800.655.437,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.086.143,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 81.447.327,00
 • - Banka Kredileri 81.164.002,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 169.167.389,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 189.273.837,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 189.273.837,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.465.955,00
 • Diğer Borçlar 2.837.564,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.334.731,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 502.833,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.700.138,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.880.310,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.113.396,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.113.396,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.015.009,00
 • ARA TOPLAM 471.086.143,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.615.743,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 217.461.404,00
 • Banka Kredileri 217.010.465,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 450.939,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.647.722,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.506.617,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.506.617,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 713.701.886,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.086.953.551,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.086.953.551,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.292.236,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.460.025,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.460.025,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.460.025,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.116.606,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.116.606,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.900.015,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 386.504.850,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 446.184.341,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.800.655.437,00

Kredi Hesaplama