turk hava yollari - thyao - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 24.806.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.134.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.364.000.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 75.000.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 75.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.300.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.243.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.703.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 144.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.559.000.000,00
 • Türev Araçlar 305.000.000,00
 • Stoklar 2.034.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.043.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 239.000.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 684.000.000,00
 • ARA TOPLAM 24.806.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 137.896.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 499.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.008.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.008.000.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.142.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 119.129.000.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 13.057.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 608.000.000,00
 • - Şerefiye 81.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 527.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.510.000.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.510.000.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 162.702.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.523.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.011.000.000,00
 • - Banka Kredileri 9.011.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.026.000.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.230.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.418.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 934.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.484.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.102.000.000,00
 • Diğer Borçlar 692.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 692.000.000,00
 • Türev Araçlar 2.383.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.808.000.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 322.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 246.000.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 76.000.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.731.000.000,00
 • ARA TOPLAM 40.523.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.836.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 71.095.000.000,00
 • Banka Kredileri 11.907.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 59.188.000.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 165.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 755.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.149.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 819.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 330.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.672.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 121.359.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 41.343.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 41.334.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -253.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -253.000.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -253.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.362.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 24.442.000.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -6.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -74.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 184.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.560.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.023.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 162.702.000.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.