FİNANS

turk hava yollari - thyao - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 47.482.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.492.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 94.000.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 94.000.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 94.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.330.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 184.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.146.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.480.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 106.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.374.000.000,00
 • Türev Araçlar 783.000.000,00
 • Stoklar 2.388.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.194.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 160.000.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 561.000.000,00
 • ARA TOPLAM 47.482.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 193.653.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 623.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.219.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.219.000.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.293.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 38.459.000.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 21.004.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 852.000.000,00
 • - Şerefiye 110.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 742.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.229.000.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.229.000.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.000.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 241.135.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.854.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.784.000.000,00
 • - Banka Kredileri 12.784.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.305.000.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.862.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.510.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.149.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.361.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 890.000.000,00
 • Diğer Borçlar 1.731.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.698.000.000,00
 • Türev Araçlar 245.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.527.000.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 82.000.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 287.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 199.000.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 88.000.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.446.000.000,00
 • ARA TOPLAM 62.854.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.673.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 105.042.000.000,00
 • Banka Kredileri 12.831.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 80.359.000.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 610.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 843.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.597.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.167.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 430.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.581.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 183.527.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 57.608.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.598.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -440.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -440.000.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -440.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 38.146.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 38.209.000.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -39.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -24.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 238.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.918.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.232.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 241.135.000.000,00

Kredi Hesaplama