FİNANS

tekfen holding - tkfen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.903.475.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.837.925.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.351.528.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 50.066.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.301.462.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 93.727.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.680.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 92.047.000,00
 • Türev Araçlar 9.363.000,00
 • Stoklar 2.942.804.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 427.303.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 287.235.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 303.196.000,00
 • ARA TOPLAM 11.868.574.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34.901.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.501.709.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.765.955.000,00
 • Ticari Alacaklar 172.691.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 172.691.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.409.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.409.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 128.489.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 147.981.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.817.265.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 129.522.000,00
 • - Şerefiye 85.949.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.573.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.766.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 224.272.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 26.548.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.405.184.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.169.961.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.129.342.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 304.689.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.476.745.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.616.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.466.129.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 123.784.000,00
 • Diğer Borçlar 93.535.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 93.524.000,00
 • Türev Araçlar 12.366.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 955.024.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 243.747.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 419.835.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 152.076.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 267.759.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.720.000,00
 • ARA TOPLAM 9.169.961.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 817.873.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 274.482.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 116.680.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 116.680.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 59.006.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 236.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 214.675.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 214.632.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 43.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 152.794.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.987.834.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.417.350.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.317.379.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 370.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.475.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 300.984.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 201.755.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.306.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.537.941.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.532.149.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 5.792.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 397.605.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.313.086.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.192.533.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 99.971.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.405.184.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 1.615.493.000,00

Kredi Hesaplama