teknosa ic ve dis ticaret - tknsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.373.087.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 264.263.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 86.787.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.897.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.890.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 400.000,00
 • Stoklar 973.513.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.688.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.436.000,00
 • ARA TOPLAM 1.373.087.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 424.544.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 596.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.222.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 54.150.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.622.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.507.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 236.429.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.797.631.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.831.613.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 392.563.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 93.430.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 92.106.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.241.260.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.715.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.237.545.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.285.000,00
 • Diğer Borçlar 3.089.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.089.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.268.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.494.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.460.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.034.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.224.000,00
 • ARA TOPLAM 1.831.613.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 201.703.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 188.806.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 186.086.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.897.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.897.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.033.316.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -235.685.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -235.685.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 110.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.628.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.867.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 23.867.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.282.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 312.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 312.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.704.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -401.055.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.856.000,00
 • Diğer Yedekler 3.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.797.631.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.