FİNANS

teknosa ic ve dis ticaret - tknsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.408.056.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.987.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 106.416.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.059.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.357.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.246.068.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.957.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.628.000,00
 • ARA TOPLAM 1.408.056.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 392.394.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 445.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.610.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 60.686.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.504.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 68.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.997.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.800.450.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.793.630.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 340.633.000,00
 • - Banka Kredileri 340.633.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 111.862.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 110.401.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.266.871.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.628.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.263.243.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.013.000,00
 • Diğer Borçlar 3.297.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.297.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.702.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.840.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.175.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.665.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.412.000,00
 • ARA TOPLAM 1.793.630.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 170.006.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 154.686.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 152.733.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.963.636.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -163.186.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -163.186.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 110.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.628.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.877.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.877.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.244.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.704.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -315.758.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.360.000,00
 • Diğer Yedekler 3.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.800.450.000,00

TEKNOSA IC VE DIS TICARET Haberleri

Tümü