FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

teknosa ic ve dis ticaret - tknsa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.878.476.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.183.156.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 651.707.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.074.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 607.633.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 954.000,00
 • Stoklar 6.685.287.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 134.550.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 222.822.000,00
 • ARA TOPLAM 9.878.476.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.312.052.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.171.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 91.510.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 408.212.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.856.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.207.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 135.379.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.190.528.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.396.463.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 304.030.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 246.702.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 244.571.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.292.783.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.133.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.264.650.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.023.000,00
 • Diğer Borçlar 11.342.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.342.000,00
 • Türev Araçlar 1.438.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 131.110.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 102.314.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 151.421.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 81.728.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.693.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.300.000,00
 • ARA TOPLAM 9.396.463.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 452.915.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 370.268.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 365.812.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.849.378.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.341.150.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.341.150.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 201.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.628.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 184.655.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.439.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.439.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -56.872.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -363.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -363.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.753.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 329.584.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 591.451.000,00
 • Diğer Yedekler 3.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.190.528.000,00