trabzon liman - tlman - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 92.538.759,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 493.756,00
 • Finansal Yatırımlar 77.095.581,00
 • Ticari Alacaklar 2.688.256,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 910.998,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.777.258,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.453.756,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.293.926,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.159.830,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 260.642,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 542.631,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.004.137,00
 • ARA TOPLAM 92.538.759,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 41.519.825,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.584.116,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.010.788,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 626.969,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 175.951,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 302.690,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 134.058.584,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.692.196,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 792.427,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.496.003,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.944.628,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.369.966,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.574.662,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.411.577,00
 • Diğer Borçlar 6.835.829,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 288.044,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.547.785,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 617.127,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.214.249,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.380.356,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 655.324,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 725.032,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 31.692.196,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.152.535,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.160.903,00
 • Banka Kredileri 479.973,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 680.930,00
 • Ticari Borçlar 1.850.352,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.850.352,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 229.013,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.912.267,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.912.267,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.844.731,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 93.213.853,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 93.213.853,00
 • Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 447.419,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.340.403,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.340.403,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.340.403,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.604.293,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 56.769.822,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 732.722,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 134.058.584,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.