FİNANS

temapol polimer plastik - tmpol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 280.106.772,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.558.962,00
 • Finansal Yatırımlar 43.732.284,00
 • Ticari Alacaklar 88.685.332,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.733.323,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 68.952.009,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.312.628,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.312.628,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 70.379.133,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.154.594,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.283.839,00
 • ARA TOPLAM 280.106.772,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 51.240.476,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 45.936.442,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.400.000,00
 • - Şerefiye 3.400.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.675,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.675,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.885.359,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 331.347.248,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 226.866.329,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 97.390.869,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 26.812.997,00
 • Banka Kredileri 89.966.953,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 74.993.143,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 74.993.143,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.181.319,00
 • Diğer Borçlar 9.948.079,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.315.361,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 632.718,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.203.251,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 620.331,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 597.531,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.800,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.487.565,00
 • ARA TOPLAM 226.866.329,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.601.970,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.551.385,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 928.789,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 928.789,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.121.796,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 255.468.299,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 75.878.949,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 75.864.200,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -205.062,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -205.062,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -205.062,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.538.098,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 37.762.972,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.593.192,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.749,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 331.347.248,00

Kredi Hesaplama