FİNANS

temapol polimer plastik - tmpol - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 641.221.242,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 85.271.656,00
 • Finansal Yatırımlar 183.387.475,00
 • Ticari Alacaklar 160.833.071,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.606.855,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 150.226.216,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.506.099,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.506.099,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 176.650.675,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.706.821,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.865.445,00
 • ARA TOPLAM 641.221.242,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 377.630.257,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 244.969.396,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.486.566,00
 • - Şerefiye 3.400.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 121.132.665,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 121.132.665,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.041.630,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.018.851.499,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 455.034.492,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 130.972.707,00
 • - Banka Kredileri 116.012.484,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 180.505.859,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 87.278.239,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 87.278.239,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.283.681,00
 • Diğer Borçlar 19.556.040,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.562.352,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.993.688,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.645.017,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.042.426,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.019.626,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.800,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 750.523,00
 • ARA TOPLAM 455.034.492,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 274.784.471,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 222.081.082,00
 • Banka Kredileri 158.994.378,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 63.086.704,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.351.749,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.351.749,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 50.351.640,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 729.818.963,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 289.032.536,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 286.855.284,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 150.082.567,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 150.082.567,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.009.950,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.416.899,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 64.013.799,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 46.863.856,00
 • Diğer Yedekler 8.303.163,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.177.252,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.018.851.499,00

Kredi Hesaplama