FİNANS

temapol polimer plastik - tmpol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 399.016.826,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 91.177.125,00
 • Finansal Yatırımlar 68.197.282,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 68.197.282,00
 • Ticari Alacaklar 78.409.707,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.909.412,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.500.295,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.971.458,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.971.458,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 75.500.539,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 74.219.540,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.736.044,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.805.131,00
 • ARA TOPLAM 399.016.826,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 253.063.370,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 245.834.287,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.400.000,00
 • - Şerefiye 3.400.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.144,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.144,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.810.939,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 652.080.196,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.229.095,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 96.170.212,00
 • - Banka Kredileri 88.799.906,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.768.266,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 67.596.746,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.853.487,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 57.743.259,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.431.730,00
 • Diğer Borçlar 4.234.108,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.857.684,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 376.424,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.252.036,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 878.558,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 855.758,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.800,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 701.203,00
 • ARA TOPLAM 250.229.095,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 144.763.840,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 107.977.282,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.285.321,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.285.321,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.501.237,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 394.992.935,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 257.087.261,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 257.005.507,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 160.796.628,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 160.796.628,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -690.696,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.149.104,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 37.917.547,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.967.228,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 81.754,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 652.080.196,00

Kredi Hesaplama