FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tumosan motor ve traktor - tmsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.973.944.278,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 296.626.561,00
 • Finansal Yatırımlar 510.458.461,00
 • Ticari Alacaklar 1.631.453.109,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 561.640.537,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.069.812.572,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.478.342,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 191.207,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.287.135,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.124.826.996,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 194.346.011,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 211.754.798,00
 • ARA TOPLAM 4.973.944.278,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.581.733.260,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 170.082,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 170.082,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 74.776.138,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.375.367.781,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.207.646,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.207.646,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.555.677.538,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.940.769.272,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.312.980.587,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.398.654,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.761.477,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.217.433.846,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.446.613,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.195.987.233,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.458.640,00
 • Diğer Borçlar 22.084.563,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.084.563,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 169.834.065,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 82.643.346,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 63.935.571,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.998.128,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 51.937.443,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.940.769.272,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 708.141.012,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 84.545.970,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.858.731,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.372.086,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.372.086,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 601.222.956,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.648.910.284,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.906.767.254,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.906.767.254,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.046.518.492,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 116.170.256,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.385.976,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 122.586.013,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.800.160.238,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 721.718.231,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.555.677.538,00