FİNANS

tumosan motor ve traktor - tmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.599.444.255,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 59.569.186,00
 • Finansal Yatırımlar 140.788.271,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 140.788.271,00
 • Ticari Alacaklar 384.293.515,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.381.803,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 350.911.712,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.604.081,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.517.895,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.086.186,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 830.352.311,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 83.062.260,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 72.774.631,00
 • ARA TOPLAM 1.599.444.255,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 926.393.933,00
 • Finansal Yatırımlar 700.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 700.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 170.082,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 170.082,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.714.985,00
 • Maddi Duran Varlıklar 890.261.302,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.747.355,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.525.838.188,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.063.278.795,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 363.504.851,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 40.369.156,00
 • Banka Kredileri 362.753.500,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 498.438.349,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.591.146,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 482.847.203,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.254.477,00
 • Diğer Borçlar 10.870.466,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.870.466,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 68.221.390,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.940.914,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.679.192,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.222.769,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.456.423,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.063.278.795,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.694.505,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 82.370.903,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.395.066,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 610.278,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.013.655,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.013.655,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 90.699.669,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.245.973.300,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.279.864.888,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.279.864.888,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 700.338.819,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 700.338.819,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.823.767,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.555.692,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 153.647.068,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 277.248.746,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.525.838.188,00

Kredi Hesaplama