tumosan motor ve traktor - tmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 668.730.131,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 48.235.194,00
 • Finansal Yatırımlar 89.095.107,00
 • Ticari Alacaklar 234.560.700,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.838.934,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 199.721.766,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 92.796.235,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 75.896.306,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.899.929,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 174.210.451,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.974.746,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 214.020,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.643.678,00
 • ARA TOPLAM 668.730.131,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 695.329.876,00
 • Finansal Yatırımlar 700.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.022.674,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.022.674,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.714.985,00
 • Maddi Duran Varlıklar 663.456.978,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.220.737,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.220.737,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.957.285,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.957.285,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.364.060.007,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 399.098.226,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 208.320.100,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 50.717,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 50.717,00
 • Banka Kredileri 175.646.928,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 144.856.612,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.898.573,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 141.958.039,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.217.949,00
 • Diğer Borçlar 3.964.703,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.360,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.962.343,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.801.380,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.886.765,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.841.154,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.045.611,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 399.098.226,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 227.968.469,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 173.715.764,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.389.171,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 627.066.695,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 736.993.312,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 736.993.312,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 538.159.115,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 538.159.115,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.592.764,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.047.934,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 50.649.245,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.062.455,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.364.060.007,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.