FİNANS

tumosan motor ve traktor - tmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.286.443.969,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 391.596.693,00
 • Finansal Yatırımlar 252.336.596,00
 • Ticari Alacaklar 504.860.988,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 178.401.090,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 326.459.898,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.541.523,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.502.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.039.137,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 952.867.014,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.426.851,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 93.814.304,00
 • ARA TOPLAM 2.286.443.969,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.015.546.681,00
 • Finansal Yatırımlar 700.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 170.082,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 170.082,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.714.985,00
 • Maddi Duran Varlıklar 969.380.256,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.284.388,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.301.990.650,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.590.396.354,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 485.166.733,00
 • - Banka Kredileri 484.367.776,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24.431.911,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 760.215.081,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.715.439,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 731.499.642,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.808.832,00
 • Diğer Borçlar 9.610.624,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.360,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.608.264,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 182.736.655,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 74.979.999,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 37.446.519,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.915.876,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.530.643,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.590.396.354,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.672.155,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.824.540,00
 • Banka Kredileri 26.841.219,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.983.321,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 348.730,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.413.349,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.413.349,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 39.085.536,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.680.068.509,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.621.922.141,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.621.922.141,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 742.197.919,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 742.197.919,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.497.190,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.555.692,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 153.647.068,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 577.446.899,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.301.990.650,00

Kredi Hesaplama