FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tapdi tinaztepe - tnztp - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 792.331.705,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 459.523.034,00
 • Finansal Yatırımlar 8.937.058,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 206.524.022,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.354,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 206.408.668,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.039.227,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.032.309,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.006.918,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 80.549.491,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.947.618,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 811.255,00
 • ARA TOPLAM 792.331.705,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.248.567.297,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 165.278,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 165.278,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 174.702.250,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.025.201.990,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.366.546,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.366.546,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 231.090,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 231.090,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.040.899.002,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 676.816.455,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.497.691,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 257.469.143,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 170.388.228,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.749.107,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 164.639.121,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.771.341,00
 • Diğer Borçlar 116.711.987,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 67.660.371,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.051.616,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.057.226,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.006.737,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.914.102,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.343.312,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.570.790,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 676.816.455,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 747.504.415,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 418.938.187,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 19.274.162,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.274.162,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 14.850.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.247.148,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.247.148,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 275.194.918,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.424.320.870,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.616.578.132,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.615.651.369,00
 • Ödenmiş Sermaye 128.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -103.557.261,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 540.288.667,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 87.511.467,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 487.396.937,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.271.509,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 199.271.509,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -180.302,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.879.013,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.324.984.082,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 72.899.889,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 926.763,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.040.899.002,00