FİNANS

tofas oto. fab. - toaso - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 35.246.089.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.625.148.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.295.204.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.590.625.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.704.579.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 3.543.485.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 3.543.485.000,00
 • Diğer Alacaklar 8.464.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.464.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.614.068.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 123.983.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 35.737.000,00
 • ARA TOPLAM 35.246.089.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.222.018.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.914.950.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.914.950.000,00
 • Diğer Alacaklar 486.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 486.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 98.095.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.711.568.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.442.347.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.947.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 41.947.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.992.522.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 42.468.107.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.545.598.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.240.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.776.112.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.094.043.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.954.970.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.139.073.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 488.143.000,00
 • Diğer Borçlar 212.421.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 212.421.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 140.132.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.231.342.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 932.577.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 368.691.000,00
 • ARA TOPLAM 28.545.598.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.920.300.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.921.615.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 997.885.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 997.885.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.465.898.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.002.209.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.002.209.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 348.382.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -520.929.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -520.929.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -520.929.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.059.769.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.059.769.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.013.080.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.288.024.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.433.421.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 42.468.107.000,00

Kredi Hesaplama