FİNANS

tofas oto. fab. - toaso - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.447.096.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.705.606.000,00
 • Finansal Yatırımlar 119.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.776.355.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.593.826.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.182.529.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.056.604.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.056.604.000,00
 • Diğer Alacaklar 2.165.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.165.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.819.109.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 76.173.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.965.000,00
 • ARA TOPLAM 12.447.096.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.251.648.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.114.564.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.114.564.000,00
 • Diğer Alacaklar 284.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 284.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 69.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.935.519.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.963.598.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.431.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 38.431.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.123.783.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 19.698.744.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.395.610.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 150.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.594.506.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.984.019.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.326.068.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.657.951.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 124.869.000,00
 • Diğer Borçlar 9.384.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.384.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 87.425.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.921.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 356.092.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.014.000,00
 • ARA TOPLAM 10.395.610.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.301.292.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.000.040.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.362.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 294.626.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 294.626.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.696.902.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.001.842.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.001.842.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 348.382.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -92.516.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -92.516.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -92.516.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.476.051.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.476.051.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 398.178.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.259.419.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.064.430.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 19.698.744.000,00

Kredi Hesaplama