FİNANS

tofas oto. fab. - toaso - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 27.638.441.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.575.483.000,00
 • Finansal Yatırımlar 181.000,00
 • Ticari Alacaklar 11.293.651.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.806.915.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.486.736.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.601.782.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.601.782.000,00
 • Diğer Alacaklar 4.378.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.378.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.023.866.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 82.261.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 56.839.000,00
 • ARA TOPLAM 27.638.441.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.761.046.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.819.952.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.819.952.000,00
 • Diğer Alacaklar 453.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 453.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 69.285.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.774.535.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.637.968.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.507.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.507.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.415.117.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 34.399.487.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.392.205.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 335.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.902.598.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.867.615.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.064.387.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.803.228.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 281.838.000,00
 • Diğer Borçlar 13.543.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.543.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 121.624.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 216.495.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 603.785.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.587.000,00
 • ARA TOPLAM 23.392.205.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.030.610.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.527.571.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 728.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 500.977.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 500.977.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.422.815.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.976.672.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.976.672.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 348.382.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -245.111.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -245.111.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -245.111.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.429.841.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.429.841.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 715.678.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.023.235.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.064.329.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 34.399.487.000,00

Kredi Hesaplama