FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tofas oto. fab. - toaso - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 72.233.987.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.223.602.000,00
 • Finansal Yatırımlar 40.048.000,00
 • Ticari Alacaklar 23.318.049.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.376.676.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.941.373.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 9.108.355.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 9.108.355.000,00
 • Diğer Alacaklar 7.156.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.156.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.681.064.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 409.803.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 445.910.000,00
 • ARA TOPLAM 72.233.987.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 22.341.307.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 4.258.250.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 4.258.250.000,00
 • Diğer Alacaklar 974.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 974.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 171.077.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.636.114.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.182.856.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.099.295.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.099.295.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.957.749.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 94.575.294.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.199.348.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 600.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.166.957.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.891.632.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.311.204.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.580.428.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 986.595.000,00
 • Diğer Borçlar 10.050.303.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.050.303.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 436.969.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.372.975.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.212.225.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 298.109.000,00
 • ARA TOPLAM 50.199.348.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.635.425.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.510.097.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.125.328.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.125.328.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 58.834.773.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 35.740.521.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 35.740.521.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.415.171.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 76.721.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 76.721.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.194.120.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.194.120.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.043.699.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.093.034.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.806.016.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 94.575.294.000,00