turcas petrol - trcas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 171.195.431,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 133.430.476,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.163.397,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.163.397,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.562.393,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 589.606,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.972.787,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 421.688,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 416.092,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.505.047,00
 • ARA TOPLAM 171.195.431,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.146.025.237,00
 • Finansal Yatırımlar 30.060.665,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.024.192,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 74.492.539,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 531.653,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 763.201.048,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 212.567.818,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.103.675,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.022.155,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.045.684,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.317.220.668,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 154.905.003,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 116.394.469,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 32.921.743,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.753,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.884.990,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 265.670,00
 • Diğer Borçlar 4.555.386,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 778.014,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.777.372,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 767.735,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 767.735,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 154.905.003,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 641.904.865,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 628.536.656,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.953.788,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.953.788,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 576.734,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 576.734,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 837.687,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 796.809.868,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 520.410.800,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 520.410.800,00
 • Ödenmiş Sermaye 255.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.247.788,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.123.877,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.123.877,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.123.877,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.656.155,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -13.656.155,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.311.954,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 243.417.512,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -28.679.337,00
 • Diğer Yedekler -7.256.169,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.317.220.668,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.