torunlar gmyo - trgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.383.166.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 337.660.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 110.390.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.095.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 90.295.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 452.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 452.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 905.059.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.425.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.180.000,00
 • ARA TOPLAM 1.383.166.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.848.093.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.472.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.472.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.711.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.711.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 383.984.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.434.917.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.846.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 709.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 709.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 970.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.231.259.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.264.917.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 508.097.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.473.823.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 101.381.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.491.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.890.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.538.000,00
 • Diğer Borçlar 84.138.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 57.330.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.808.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 74.184.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.690.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.690.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.066.000,00
 • ARA TOPLAM 2.264.917.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.931.093.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.930.084.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.009.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.009.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.196.010.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.035.249.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.035.249.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.770.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.421.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.383.462.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -442.574.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.231.259.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.