FİNANS

turk ilac serum - trilc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 523.835.515,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 57.592.784,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 353.782.169,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 279.269.086,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 74.513.083,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.646.033,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.351.799,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.294.234,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 46.210.974,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.418.505,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.185.050,00
 • ARA TOPLAM 523.835.515,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 303.535.244,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 89.770.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 209.696.059,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.732.565,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 827.370.759,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 411.656.004,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 44.688.363,00
 • - Banka Kredileri 40.608.180,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 275.255.198,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 64.735.354,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.131.265,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 63.604.089,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.213.616,00
 • Diğer Borçlar 10.890.056,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.042.274,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.847.782,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.681.451,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.183.732,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.008.234,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.008.234,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 411.656.004,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.305.925,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.897.006,00
 • Banka Kredileri 20.847.845,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.049.161,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.439.350,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 997.125,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 442.225,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.969.569,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 463.961.929,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 363.408.830,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 363.408.830,00
 • Ödenmiş Sermaye 161.805.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.813.595,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.328.236,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 90.328.236,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -460.532,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.793.033,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 48.006.537,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 58.177.210,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 827.370.759,00

Kredi Hesaplama