FİNANS

turk ilac serum - trilc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 528.656.187,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.750.193,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 379.555.265,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 297.686.211,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.869.054,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.065.098,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.770.864,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.294.234,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 47.602.648,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.690.786,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.992.197,00
 • ARA TOPLAM 528.656.187,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 270.650.355,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 76.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 190.449.642,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.513.809,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.513.809,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 799.306.542,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 403.483.001,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 201.787.192,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 86.421.588,00
 • Banka Kredileri 199.499.858,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 68.204.534,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.237.293,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.967.241,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.224.085,00
 • Diğer Borçlar 32.777.887,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29.670.768,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.107.119,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.567.776,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.685.081,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 814.858,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 814.858,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 403.483.001,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.253.460,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.182.768,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.235.243,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 807.657,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 427.586,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.835.449,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 455.736.461,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 343.570.081,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 343.570.081,00
 • Ödenmiş Sermaye 161.805.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.813.595,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.325.200,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 90.325.200,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -463.568,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.363.028,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 54.436.542,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 31.911.492,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 799.306.542,00

Kredi Hesaplama