FİNANS

turk ilac serum - trilc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 690.169.459,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 46.769.776,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 505.719.145,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 363.567.618,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 142.151.527,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.712.357,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.712.357,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 72.596.207,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.796.974,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.575.000,00
 • ARA TOPLAM 690.169.459,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 512.842.211,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 91.125.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 418.448.619,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.666.861,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.203.011.670,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 566.718.510,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 151.378.544,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 115.489.134,00
 • Banka Kredileri 145.945.309,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 231.803.890,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 146.058.903,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 85.744.987,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.783.829,00
 • Diğer Borçlar 46.686.919,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 39.267.673,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.419.246,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.953.559,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.782.735,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 839.900,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 839.900,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 566.718.510,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.370.776,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.897.965,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.791.505,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.305.058,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 486.447,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.681.306,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 640.089.286,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 562.922.384,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 562.922.384,00
 • Ödenmiş Sermaye 161.805.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.084.074,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 256.401.489,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 256.401.489,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -688.687,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.592.937,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 119.583.244,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.959.035,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.203.011.670,00

Kredi Hesaplama