FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turk ilac serum - trilc - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 846.054.191,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.939.311,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 736.761.489,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 570.258.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.502.839,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.690.884,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.690.884,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 44.978.078,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 42.760.814,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.923.615,00
 • ARA TOPLAM 846.054.191,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.102.084.956,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 158.059.684,00
 • Maddi Duran Varlıklar 937.183.167,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.634.200,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.634.200,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.948.139.147,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 669.693.624,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 279.030.688,00
 • - Banka Kredileri 245.740.030,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 127.858.872,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 103.364.073,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.631.848,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 94.732.225,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.041.818,00
 • Diğer Borçlar 117.953.020,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 116.152.016,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.801.004,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.991.191,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.790.245,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.663.717,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.663.717,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 669.693.624,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.995.944,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.844.639,00
 • Banka Kredileri 13.881.686,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.962.953,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.611.540,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.440.788,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 170.752,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.539.765,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 718.689.568,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.229.449.579,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.229.449.579,00
 • Ödenmiş Sermaye 161.805.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 494.097.800,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 39.932.238,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 134.779.730,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 134.779.730,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -877.542,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.799.616,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 274.319.068,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 105.716.127,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.948.139.147,00