FİNANS

turk ilac serum - trilc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 340.071.850,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.435.420,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 183.124.235,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60.754.536,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 122.369.699,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.731.596,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.855.918,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.875.678,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 97.827.804,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.850.146,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.102.649,00
 • ARA TOPLAM 340.071.850,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 187.605.541,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 186.471.504,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 921.226,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 921.226,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 527.677.391,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 188.458.977,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 57.151.240,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.472.648,00
 • Banka Kredileri 56.254.561,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 62.179.882,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.179.882,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.636.441,00
 • Diğer Borçlar 16.021.746,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.825.226,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.196.520,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.607.752,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.517.710,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 871.558,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 871.558,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 188.458.977,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.262.491,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.362.350,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.146.406,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 773.454,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 372.952,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.753.735,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 217.721.468,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 309.955.923,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 309.955.923,00
 • Ödenmiş Sermaye 161.805.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.813.595,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.384.345,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 49.384.345,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -142.811,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.278.252,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.384.615,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 64.290.116,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 527.677.391,00

Kredi Hesaplama