FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

t.s.k.b. - tskb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 6727925000
 • Kredilerden Alınan Faizler 3977834000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 27000
 • Bankalardan Alınan Faizler 16145000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1138645000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1573335000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 12348000
 • Diğer Faiz Gelirleri 9591000
 • FAİZ GİDERLERİ -2943948000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2077357000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -128959000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -686518000
 • Diğer Faiz Giderleri -25520000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 3783977000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 129895000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 142773000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 46052000
 • Diğer 96721000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -12878000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1718000
 • Diğer -11160000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 0
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -753101000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 16778000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 729020000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -1498899000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 60340000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -149972000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 2304997000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 317378000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 2622375000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -688174000
 • Cari Vergi Karşılığı -601244000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1934201000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1934201000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1934201000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.691