FİNANS

t.s.k.b. - tskb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 10103050000
 • Kredilerden Alınan Faizler 5260562000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 309000
 • Bankalardan Alınan Faizler 7700000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 662263000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4135959000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 20024000
 • Diğer Faiz Gelirleri 16233000
 • FAİZ GİDERLERİ -3367729000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1993634000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -58240000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1294319000
 • Diğer Faiz Giderleri -18542000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 6735321000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 158468000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 173594000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 56349000
 • Diğer 117245000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -15126000
 • Gayri Nakdi Kredilere -3967000
 • Diğer -11159000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 9186000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 800919000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 15009000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 2520321000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -1734411000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 92887000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -169744000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 4152637000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 988668000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 5141305000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1086271000
 • Cari Vergi Karşılığı -1512327000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 4055034000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4055034000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 4055034000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1.448

Kredi Hesaplama