FİNANS

t.s.k.b. - tskb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 6905446000
 • Kredilerden Alınan Faizler 3606818000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 309000
 • Bankalardan Alınan Faizler 4581000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 472337000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2794698000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 14554000
 • Diğer Faiz Gelirleri 12149000
 • FAİZ GİDERLERİ -2240142000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1208561000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -45575000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -976369000
 • Diğer Faiz Giderleri -6931000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 4665304000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 119472000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 130664000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 39211000
 • Diğer 91453000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -11192000
 • Gayri Nakdi Kredilere -2729000
 • Diğer -8463000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 9186000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 795846000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 6160000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 3006578000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -2216892000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 85717000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -138864000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 3070566000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 343983000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 3414549000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -770525000
 • Cari Vergi Karşılığı -986573000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 2644024000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2644024000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 2644024000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.944

Kredi Hesaplama