FİNANS

t.s.k.b. - tskb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 7032834000
 • Kredilerden Alınan Faizler 4679649000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 27000
 • Bankalardan Alınan Faizler 10106000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 222903000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2099825000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 12985000
 • Diğer Faiz Gelirleri 7339000
 • FAİZ GİDERLERİ -3165265000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2405035000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -101085000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -615301000
 • Diğer Faiz Giderleri -27879000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 3867569000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 136717000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 146359000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 68413000
 • Diğer 77946000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -9642000
 • Gayri Nakdi Kredilere -3586000
 • Diğer -6056000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 9721000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 1739639000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı -13811000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 1982591000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -229141000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 110965000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -216297000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 3409016000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 730335000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 4139351000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -967821000
 • Cari Vergi Karşılığı -762755000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 3171530000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 3171530000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 3171530000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1.133

Kredi Hesaplama