trabzonspor sportif - tspor - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 134.982.998,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.491.803,00
 • Finansal Yatırımlar 2.486.763,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 2.486.763,00
 • Ticari Alacaklar 117.193.765,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.366.940,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.826.825,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 391.968,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 391.968,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.811.157,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 607.542,00
 • ARA TOPLAM 134.982.998,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 482.510.827,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 660.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 660.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.221.861,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 337.547.776,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.154.325,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 617.493.825,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 225.047.174,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.215,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 57.949.628,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.367.227,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.367.227,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.888.556,00
 • Diğer Borçlar 18.894.792,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.894.792,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.928.920,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.974.836,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 229.250,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.745.586,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 225.047.174,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 889.779.812,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 825.189.413,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.376.440,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.376.440,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 26.963.924,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.376.450,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 515.096,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 515.096,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.114.826.986,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -497.333.161,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -497.333.161,00
 • Ödenmiş Sermaye 236.390.631,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -576.127,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -576.127,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -576.127,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.144.076,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -816.075.548,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 23.228.253,00
 • Diğer Yedekler 46.924.504,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 617.493.825,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.