FİNANS

turk telekom - ttkom - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 15.648.093.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.828.706.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.301.280.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.615.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.286.665.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 111.353.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 111.353.000,00
 • Türev Araçlar 2.192.105.000,00
 • Stoklar 417.522.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 481.867.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.789.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 243.110.000,00
 • ARA TOPLAM 15.610.732.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 37.361.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.691.530.000,00
 • Finansal Yatırımlar 25.511.000,00
 • Ticari Alacaklar 181.921.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 181.921.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.553.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.553.000,00
 • Türev Araçlar 30.054.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15.906.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.899.124.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 815.409.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.560.818.000,00
 • - Şerefiye 44.944.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.488.203.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.149.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.149.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.367.276.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 102.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 48.339.623.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.385.780.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.178.515.000,00
 • - Banka Kredileri 671.615.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.644.811.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 442.292.000,00
 • Banka Kredileri 476.458.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 197.616.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.998.217.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.998.217.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 200.233.000,00
 • Diğer Borçlar 1.996.157.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 624.178.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.371.979.000,00
 • Türev Araçlar 13.731.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 183.373.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 428.487.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 231.517.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 196.970.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 173.846.000,00
 • ARA TOPLAM 12.385.780.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.686.714.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.289.752.000,00
 • Banka Kredileri 7.593.157.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 8.821.501.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 875.094.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 44.995.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 307.858.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.172.045.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.161.949.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.096.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 834.119.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 139.086.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.072.494.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 15.267.129.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.267.129.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.320.942.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -239.752.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.289.181.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.386.962.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -846.771.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -880.219.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 912.445.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -662.429.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.568.388.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.672.577.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.677.896.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 48.339.623.000,00

Kredi Hesaplama