FİNANS

turk telekom - ttkom - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 27.340.220.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.823.774.000,00
 • Finansal Yatırımlar 5.287.997.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.352.153.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 350.186.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.001.967.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 162.693.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 162.693.000,00
 • Türev Araçlar 4.085.342.000,00
 • Stoklar 1.069.921.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 836.398.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40.980.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 406.207.000,00
 • ARA TOPLAM 27.302.859.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 37.361.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 49.000.784.000,00
 • Finansal Yatırımlar 24.055.000,00
 • Ticari Alacaklar 183.748.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 183.748.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.104.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.104.000,00
 • Türev Araçlar 59.373.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.214.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.751.133.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.749.003.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.711.778.000,00
 • - Şerefiye 44.944.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.190.654.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 139.367.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 139.367.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.214.794.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 17.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 76.341.004.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.791.519.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.272.725.000,00
 • - Banka Kredileri 3.521.042.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.042.346.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 691.694.000,00
 • Banka Kredileri 2.374.968.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 110.378.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.434.711.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 210.394.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.224.317.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 414.906.000,00
 • Diğer Borçlar 1.663.172.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.663.172.000,00
 • Türev Araçlar 115.387.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.829.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 567.430.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 401.713.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 165.717.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 161.328.000,00
 • ARA TOPLAM 23.791.519.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.097.307.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.128.251.000,00
 • Banka Kredileri 11.404.227.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 16.778.904.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 945.120.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 54.609.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.828.652.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.818.025.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.627.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 382.544.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 56.888.826.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 19.452.178.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.452.178.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.320.942.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -239.752.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.248.450.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.793.990.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.224.303.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.630.374.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.972.254.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 107.188.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 391.894.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.378.718.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.124.184.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 76.341.004.000,00

Kredi Hesaplama