FİNANS

turk telekom - ttkom - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 32.364.879.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.808.281.000,00
 • Finansal Yatırımlar 7.198.489.000,00
 • Ticari Alacaklar 9.245.899.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 382.389.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.863.510.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 194.517.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 194.517.000,00
 • Türev Araçlar 4.081.050.000,00
 • Stoklar 843.729.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.489.362.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.295.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 530.098.000,00
 • ARA TOPLAM 32.327.518.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 37.361.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 56.187.515.000,00
 • Finansal Yatırımlar 32.072.000,00
 • Ticari Alacaklar 181.733.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 181.733.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 85.126.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85.126.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.368.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 30.610.713.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.755.576.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.324.479.000,00
 • - Şerefiye 44.944.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.244.747.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 175.139.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 175.139.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.769.260.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 92.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 88.552.394.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.349.019.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.979.452.000,00
 • - Banka Kredileri 5.858.683.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.909.974.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 649.268.000,00
 • Banka Kredileri 4.706.735.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 121.302.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.226.493.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 114.062.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.112.431.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 726.091.000,00
 • Diğer Borçlar 2.297.409.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.297.409.000,00
 • Türev Araçlar 194.837.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 192.559.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 461.252.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 254.715.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 206.537.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 282.044.000,00
 • ARA TOPLAM 31.349.019.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.164.150.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.339.128.000,00
 • Banka Kredileri 12.452.960.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 17.987.137.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 899.031.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 68.652.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.659.545.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.648.918.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.627.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 83.160.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.513.169.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 20.039.225.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.039.225.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.320.942.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -239.752.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.653.337.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.753.878.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.282.939.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.094.598.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.281.174.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -408.855.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 401.636.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.503.922.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 645.364.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 88.552.394.000,00

Kredi Hesaplama