FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turk telekom - ttkom - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 54.201.682.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.866.235.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.742.350.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.730.596.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 383.476.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.347.120.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.065.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.065.000,00
 • Diğer Alacaklar 805.633.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 805.633.000,00
 • Türev Araçlar 4.637.138.000,00
 • Stoklar 2.308.400.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.430.496.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 131.271.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.593.803.000,00
 • ARA TOPLAM 53.673.961.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 527.721.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 163.985.187.000,00
 • Finansal Yatırımlar 189.716.000,00
 • Ticari Alacaklar 191.646.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 191.646.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 74.403.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 74.403.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 111.704.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 86.585.964.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.646.806.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.570.037.000,00
 • - Şerefiye 559.882.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.566.723.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 195.933.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 195.933.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.488.448.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 34.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 218.186.869.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.387.729.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.077.826.000,00
 • - Banka Kredileri 10.352.597.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 37.990.987.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.210.787.000,00
 • Banka Kredileri 1.669.787.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.974.573.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 236.722.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.737.851.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.067.302.000,00
 • Diğer Borçlar 3.986.815.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.986.815.000,00
 • Türev Araçlar 273.253.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.037.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 851.290.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 589.718.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 261.572.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 603.029.000,00
 • ARA TOPLAM 72.387.729.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.256.613.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.710.916.000,00
 • Banka Kredileri 21.654.564.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.056.352.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 96.957.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.725.976.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.715.349.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.627.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 627.274.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 104.644.342.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 113.542.527.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 113.542.527.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 57.761.223.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 16.791.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.671.574.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.567.750.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.107.016.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.307.757.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.274.662.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.829.849.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.360.617.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 52.530.443.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.043.218.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 218.186.869.000,00