FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turk telekom - ttkom - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 44.474.904.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.968.762.000,00
 • Finansal Yatırımlar 7.866.826.000,00
 • Ticari Alacaklar 12.966.376.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 529.687.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.436.689.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 283.897.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 283.897.000,00
 • Türev Araçlar 4.663.400.000,00
 • Stoklar 1.070.996.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.204.164.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 41.644.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.444.435.000,00
 • ARA TOPLAM 44.437.543.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 37.361.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.231.323.000,00
 • Finansal Yatırımlar 124.357.000,00
 • Ticari Alacaklar 205.238.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 205.238.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 56.437.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.437.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.523.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 44.739.684.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.712.146.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.500.824.000,00
 • - Şerefiye 44.944.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.003.844.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 231.205.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 231.205.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.182.191.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 393.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 119.706.227.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.423.779.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.689.186.000,00
 • - Banka Kredileri 5.737.053.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.086.763.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 800.464.000,00
 • Banka Kredileri 4.315.629.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 13.099.045.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.095.954.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 111.275.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.984.679.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.334.448.000,00
 • Diğer Borçlar 2.807.658.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.807.658.000,00
 • Türev Araçlar 394.916.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 91.102.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.081.820.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 890.378.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 191.442.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 351.326.000,00
 • ARA TOPLAM 50.423.779.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.828.902.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.520.540.000,00
 • Banka Kredileri 16.057.639.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 12.482.368.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 980.533.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 76.391.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.274.899.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.264.272.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.627.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 371.318.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 87.252.681.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 32.453.546.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.453.546.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.320.942.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -239.752.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.485.527.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.558.311.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.544.448.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -420.584.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.155.420.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.160.401.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 401.636.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.509.082.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.548.321.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 119.706.227.000,00