turk traktor - ttrak - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.762.746.525,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.411.939.796,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 583.289.370,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 164.924.754,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 418.364.616,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 707.822.443,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.718.200,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 56.976.716,00
 • ARA TOPLAM 2.762.746.525,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 967.787.511,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 109.458,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.458,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 381.632,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 381.632,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 544.146.899,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 306.073.622,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.396.412,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 90.893.523,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.730.534.036,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.662.988.403,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.014.583,00
 • - Banka Kredileri 70.014.583,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 274.426.501,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.645.212,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.082.991.440,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 60.602.115,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.022.389.325,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 42.180.451,00
 • Diğer Borçlar 34.484.716,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.484.716,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 81.647.069,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 43.808.473,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.166.055,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.747.606,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.418.449,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.662.988.403,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.046.736.495,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 975.848.468,00
 • Banka Kredileri 958.329.788,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.351.375,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 70.888.027,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.577.831,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 25.310.196,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.709.724.898,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.020.809.138,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.020.809.138,00
 • Ödenmiş Sermaye 53.369.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.014.356,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -44.036.782,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -44.036.782,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -44.036.782,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -49.601.779,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -49.601.779,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 145.353.605,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 521.839.858,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 360.439.880,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.730.534.036,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.