FİNANS

tugcelik - tuclk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 400.359.721,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.285.653,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 248.360.164,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.962.380,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 230.397.784,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.253.052,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.253.052,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 94.583.316,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.221.213,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.656.323,00
 • ARA TOPLAM 400.359.721,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 593.716.305,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 15.002.100,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.002.100,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 538.833.443,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.961.243,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.481.419,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.481.419,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.438.100,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 994.076.026,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 287.075.601,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.031.682,00
 • - Banka Kredileri 48.252.352,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 64.916.748,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 134.820.112,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 133.320.112,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.595.167,00
 • Diğer Borçlar 11.434.921,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.434.921,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.010.396,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 137.767,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 137.767,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.808,00
 • ARA TOPLAM 287.075.601,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 422.227.940,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 382.635.975,00
 • Banka Kredileri 334.312.215,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.323.760,00
 • Ticari Borçlar 31.680.158,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.680.158,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.687.594,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.687.594,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.224.213,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 709.303.541,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 284.772.485,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 284.772.485,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 57.693.679,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.369.697,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.369.697,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.610.806,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 79.616.212,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 39.259.399,00
 • Diğer Yedekler 62.746.488,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 994.076.026,00

Kredi Hesaplama