FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tugcelik - tuclk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 967.656.270,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 41.360.987,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 528.491.510,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.885.520,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 511.605.990,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.494.273,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.354.449,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.139.824,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 182.477.633,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 204.398.632,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 433.235,00
 • ARA TOPLAM 967.656.270,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.133.188.225,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.685.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.041.570.649,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.330.964,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.304.003,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.304.003,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.297.609,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.100.844.495,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 922.550.811,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 436.443.128,00
 • - Banka Kredileri 386.359.872,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 172.936.541,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 269.045.011,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 269.045.011,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.945.581,00
 • Diğer Borçlar 18.645.185,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.087.061,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.558.124,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.398.961,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 560.060,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 116.568,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 116.568,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.459.776,00
 • ARA TOPLAM 922.550.811,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 680.174.269,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 587.387.084,00
 • Banka Kredileri 490.082.699,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 97.304.385,00
 • Ticari Borçlar 74.654.022,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 74.654.022,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.133.163,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.133.163,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.602.725.080,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 498.119.415,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 498.119.415,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 195.203.660,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 195.203.660,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.574.065,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.610.806,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 166.364.034,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 28.348.526,00
 • Diğer Yedekler 62.746.488,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.100.844.495,00

Kredi Hesaplama