tugcelik - tuclk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 164.745.328,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.143.824,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 95.819.218,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.752.394,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 86.066.824,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.253.649,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.730.414,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.523.235,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.618.643,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.908.228,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 242.267,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.759.499,00
 • ARA TOPLAM 164.745.328,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 173.279.386,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 158.495.317,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 815.881,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.919.057,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.919.057,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.049.131,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 338.024.714,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.206.507,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.389.767,00
 • - Banka Kredileri 19.389.767,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 58.815.590,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.132.138,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 57.648.738,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.910,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 57.624.828,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.616.772,00
 • Diğer Borçlar 6.713.557,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.713.557,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 326.584,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.553.275,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.553.275,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 142.224,00
 • ARA TOPLAM 151.206.507,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.094.685,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 79.500.001,00
 • Banka Kredileri 64.799.476,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.700.525,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.594.684,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.594.684,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 232.301.192,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 105.723.522,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 105.723.522,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 1.408.216,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.496.710,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.496.710,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -563.121,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.110.398,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 23.110.398,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.610.806,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.741.467,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.510.024,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 338.024.714,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.