tupras - tuprs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 22.938.512.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.995.278.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.422.517.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.155.187.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.267.330.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 64.655.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 64.655.000,00
 • Türev Araçlar 755.597.000,00
 • Stoklar 5.300.465.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 96.500.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.303.500.000,00
 • ARA TOPLAM 22.938.512.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 28.017.677.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 104.626.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.083.837.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.508.382.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.737.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.737.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 172.067.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.340.759.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.564.853.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 50.956.189.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.706.842.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.262.067.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.814.343.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.704.166.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 177.280.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.526.886.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 103.986.000,00
 • Diğer Borçlar 30.089.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.089.000,00
 • Türev Araçlar 230.501.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.118.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 153.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 178.442.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.520.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 133.922.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.378.977.000,00
 • ARA TOPLAM 24.706.842.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.458.176.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.101.667.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 31.857.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.347.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 315.489.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 315.489.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 816.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.165.018.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.791.171.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.614.701.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.419.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.437.136.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.418.891.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.897.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.933.429.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.570.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.207.110.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 256.111.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503.343.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.277.999.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.265.010.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 176.470.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 50.956.189.000,00

TUPRAS Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.