FİNANS

tupras - tuprs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 39.091.232.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.144.505.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.757.556.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 525.729.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.231.827.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.590.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.590.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.617.336.000,00
 • Stoklar 11.385.118.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 124.392.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.039.735.000,00
 • ARA TOPLAM 39.091.232.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 30.695.886.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.096.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 112.669.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.257.210.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.973.702.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.950.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.950.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 108.138.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.271.919.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.707.538.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 69.787.118.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.869.584.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.502.475.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.381.865.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.521.975.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 391.607.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.130.368.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 102.436.000,00
 • Diğer Borçlar 43.295.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.295.000,00
 • Türev Araçlar 159.070.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 48.353.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 162.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 194.318.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 52.149.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 142.169.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.915.635.000,00
 • ARA TOPLAM 38.869.584.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.189.855.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.773.947.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 62.145.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.913.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 342.121.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 342.121.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 729.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 59.059.439.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.727.679.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.512.638.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.419.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.501.206.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.439.187.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 13.968.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.110.566.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.441.885.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 331.319.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503.343.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.784.488.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -760.495.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 215.041.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 69.787.118.000,00

TUPRAS Haberleri

Tümü