FİNANS

tupras - tuprs - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 128.564.158.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 46.342.824.000,00
 • Finansal Yatırımlar 66.140.000,00
 • Ticari Alacaklar 30.630.746.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.856.825.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.773.921.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 81.321.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81.321.000,00
 • Türev Araçlar 1.892.174.000,00
 • Stoklar 39.449.976.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 600.671.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.500.306.000,00
 • ARA TOPLAM 128.564.158.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 53.388.010.000,00
 • Finansal Yatırımlar 196.915.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 45.056.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.488.531.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 35.384.906.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 584.099.000,00
 • - Şerefiye 599.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 583.500.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 664.106.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.777.899.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.004.589.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 181.952.168.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.487.521.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.335.393.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.818.128.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 59.046.795.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 871.433.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.175.362.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 297.456.000,00
 • Diğer Borçlar 80.616.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 80.616.000,00
 • Türev Araçlar 600.857.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 130.303.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.543.486.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.460.427.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 339.472.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.120.955.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.174.060.000,00
 • ARA TOPLAM 85.487.521.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.108.395.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.166.154.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 432.376.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.519.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.452.606.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.452.606.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 44.464.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.276.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 113.595.916.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 68.356.252.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 67.775.033.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.926.796.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.000.699.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.901.774.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.622.714.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -305.965.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 736.211.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.209.004.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.680.075.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 1.207.282.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.751.966.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 34.492.270.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 13.965.317.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 581.219.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 181.952.168.000,00

Kredi Hesaplama