FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tupras - tuprs - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 196.665.762.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 83.466.940.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.153.744.000,00
 • Ticari Alacaklar 42.096.284.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.161.787.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 33.934.497.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 150.621.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 150.621.000,00
 • Türev Araçlar 1.958.295.000,00
 • Stoklar 52.182.480.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.512.666.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.144.732.000,00
 • ARA TOPLAM 196.665.762.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 54.433.334.000,00
 • Finansal Yatırımlar 213.326.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 61.562.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.376.601.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 36.370.265.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 575.000.000,00
 • - Şerefiye 599.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 574.401.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.264.232.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.665.186.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.582.765.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 251.099.096.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 152.675.285.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 130.642.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.339.208.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 101.224.909.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.560.906.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 99.664.003.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 541.698.000,00
 • Diğer Borçlar 6.933.484.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33.367.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.900.117.000,00
 • Türev Araçlar 5.227.983.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 160.537.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.337.762.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.816.328.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 536.869.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.279.459.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.962.734.000,00
 • ARA TOPLAM 152.675.285.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.858.901.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.885.033.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 428.173.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.931.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.468.225.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.468.225.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 52.168.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 10.371.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 178.534.186.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 72.564.910.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 71.853.782.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.926.796.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.000.699.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.570.497.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.291.437.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -287.180.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -660.011.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.339.491.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.246.357.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 1.246.855.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.201.966.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.542.270.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 35.271.565.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 711.128.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 251.099.096.000,00