FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tureks turizm tasimacilik - turex - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 736.631.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 145.898.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 507.597.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 66.985.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 440.612.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.961.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.523.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 438.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.167.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.503.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 911.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 142.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.363.000,00
 • ARA TOPLAM 736.631.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.473.065.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 51.550.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.592.551.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 779.900.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 779.900.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.317.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.317.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.300.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.209.696.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.288.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.022.000,00
 • - Banka Kredileri 11.022.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 246.578.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.332.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 269.550.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.935.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 235.615.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.975.000,00
 • Diğer Borçlar 10.783.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.783.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 446.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.277.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 21.084.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.070.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.014.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.573.000,00
 • ARA TOPLAM 613.288.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 932.828.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 119.496.000,00
 • Banka Kredileri 117.608.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.888.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.643.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.547.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.547.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 783.142.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.546.116.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.663.580.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.662.591.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 108.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 533.663.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 16.993.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 304.257.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.839.953.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.839.953.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.470.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.887.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 391.616.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 467.208.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 989.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.209.696.000,00