FİNANS

tureks turizm tasimacilik - turex - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 475.194.189,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 80.367.040,00
 • Finansal Yatırımlar 1.892.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.892.000,00
 • Ticari Alacaklar 297.882.543,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 40.921.938,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 256.960.605,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.019.240,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.732.328,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 286.912,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 39.251.666,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.499.776,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.281.924,00
 • ARA TOPLAM 475.194.189,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 739.970.875,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27.237.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 684.609.451,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.136.491,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.136.491,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.299.661,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.215.165.064,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 461.127.541,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 84.879.827,00
 • - Banka Kredileri 79.831.575,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 76.147.452,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 216.667.700,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 44.106.180,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 172.561.520,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.100.875,00
 • Diğer Borçlar 2.400.947,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.400.947,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.167.724,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.801.320,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.332.356,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.767.375,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.564.981,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.629.340,00
 • ARA TOPLAM 461.127.541,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131.687.842,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.934.348,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.597.091,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.544.370,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.544.370,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.612.033,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 592.815.383,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 622.349.681,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 621.332.233,00
 • Ödenmiş Sermaye 108.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.667.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 129.568.768,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 129.568.768,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.536.372,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.456.637,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 271.468.795,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 21.174.458,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.017.448,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.215.165.064,00

Kredi Hesaplama