FİNANS

tureks turizm tasimacilik - turex - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 625.716.912,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 102.222.441,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 437.910.022,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.011.895,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 405.898.127,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.997.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.633.583,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 364.314,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 20.784.653,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.083.532,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.138.501,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.718.367,00
 • ARA TOPLAM 625.716.912,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 868.174.039,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27.237.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 814.003.362,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.742,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.742,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.117.935,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.117.935,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.299.661,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.493.890.951,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 516.440.099,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.851.928,00
 • - Banka Kredileri 15.851.928,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 90.837.078,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.894.536,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 254.679.655,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.256.199,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 233.423.456,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.209.973,00
 • Diğer Borçlar 9.245.987,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.245.987,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 34.588.178,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 49.620.310,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.951.034,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.156.311,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.455.956,00
 • ARA TOPLAM 516.440.099,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.129.287,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.865.659,00
 • Banka Kredileri 29.168.725,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.696.934,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.011.560,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.024.569,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.024.569,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 126.227.499,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 701.569.386,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 792.321.565,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 793.775.892,00
 • Ödenmiş Sermaye 108.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.667.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 115.588.671,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 115.588.671,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.763.115,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.489.912,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 271.435.520,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 207.598.214,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.454.327,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.493.890.951,00

Kredi Hesaplama