FİNANS

tureks turizm tasimacilik - turex - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 211.585.921,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 78.537.110,00
 • Finansal Yatırımlar 1.502.400,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.502.400,00
 • Ticari Alacaklar 92.214.335,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.854.788,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.359.547,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.942.314,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 958.739,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.983.575,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.526.487,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.528.862,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.107.357,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.334.413,00
 • ARA TOPLAM 211.585.921,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 308.110.272,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.439.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 291.224.783,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 645,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 645,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.486.077,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.068.855,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.417.222,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 519.696.193,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.304.724,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 493.482,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.267.528,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 44.742.814,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.511.411,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.231.403,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.813.119,00
 • Diğer Borçlar 1.211.654,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 48.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.163.654,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 666.042,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.755.288,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.134.437,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.702.898,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.431.539,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.220.360,00
 • ARA TOPLAM 113.304.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.773.192,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.411.656,00
 • Banka Kredileri 27.262.971,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 148.685,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 699.637,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.013.098,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.013.098,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.648.801,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 168.077.916,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 351.618.277,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 350.915.279,00
 • Ödenmiş Sermaye 108.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.667.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.367.236,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.367.236,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.263.816,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.727.900,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 110.509.796,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 39.646.772,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 702.998,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 519.696.193,00

Kredi Hesaplama