FİNANS

tureks turizm tasimacilik - turex - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 271.315.938,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 23.476.873,00
 • Finansal Yatırımlar 1.473.600,00
 • Ticari Alacaklar 180.830.063,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.683.309,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 167.146.754,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.300.958,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.359.063,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.941.895,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 29.103.688,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.936.230,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.532.016,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.194.526,00
 • ARA TOPLAM 271.315.938,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 482.141.908,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.836.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 452.498.726,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 114,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 114,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.458.640,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.458.640,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.299.661,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 753.457.846,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 288.429.566,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.507.672,00
 • - Banka Kredileri 27.507.672,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 76.592.358,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.126.364,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 137.321.123,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.326.415,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 114.994.708,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.413.046,00
 • Diğer Borçlar 3.005.180,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 514.729,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.490.451,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.540.418,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.978.788,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.763.483,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.801.668,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.961.815,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.307.498,00
 • ARA TOPLAM 288.429.566,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.920.316,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.721.428,00
 • Banka Kredileri 34.435.444,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.285.984,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.185.693,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.773.540,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.773.540,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.239.655,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 366.349.882,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 387.107.964,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 386.266.152,00
 • Ödenmiş Sermaye 108.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.667.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.892.554,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.892.554,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.744.532,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.342.518,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.236.869,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.130.636,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 841.812,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 753.457.846,00

Kredi Hesaplama