FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ulker biskuvi - ulker - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 29.099.280.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.758.014.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.957.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.957.000,00
 • Ticari Alacaklar 9.892.760.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.246.057.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.646.703.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.126.914.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.830.568.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 296.346.000,00
 • Türev Araçlar 245.534.000,00
 • Stoklar 6.555.159.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 715.243.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 152.114.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 649.585.000,00
 • ARA TOPLAM 29.099.280.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 15.826.788.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.700.845.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.446.514.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.880.269.000,00
 • - Şerefiye 1.637.099.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.243.170.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 121.005.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 121.005.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.678.155.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 44.926.068.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.932.732.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.598.560.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.690.594.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.427.747.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.142.045.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.285.702.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 226.615.000,00
 • Diğer Borçlar 4.849.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.849.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.724.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 505.411.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.158.150.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 282.168.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 875.982.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 253.082.000,00
 • ARA TOPLAM 11.932.732.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.354.012.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.317.042.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 956.486.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 956.486.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 80.484.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.286.744.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.639.324.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.908.268.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 342.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.196.733.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 108.056.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.656.154.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.684.710.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -401.239.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.070.802.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.549.157.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -478.355.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.537.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.567.203.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -796.751.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.731.056.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 44.926.068.000,00

Kredi Hesaplama