FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ulker biskuvi - ulker - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 31.285.963.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.682.950.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.565.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.565.000,00
 • Ticari Alacaklar 10.893.157.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.937.903.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.955.254.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.346.415.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.847.316.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 499.099.000,00
 • Türev Araçlar 352.928.000,00
 • Stoklar 6.664.345.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 574.297.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 102.605.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 665.701.000,00
 • ARA TOPLAM 31.285.963.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.774.736.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.917.624.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.676.919.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.977.764.000,00
 • - Şerefiye 1.670.732.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.307.032.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 131.153.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 131.153.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.071.276.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 48.060.699.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.796.632.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.094.307.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.887.715.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.478.692.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.262.274.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.216.418.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 286.668.000,00
 • Diğer Borçlar 5.007.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.007.000,00
 • Türev Araçlar 5.244.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 53.963.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 341.965.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.231.441.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 366.178.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 865.263.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 411.630.000,00
 • ARA TOPLAM 12.796.632.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.755.025.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.592.388.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.081.973.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.081.973.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 80.664.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.551.657.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.509.042.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.896.407.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 369.276.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -6.232.663.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 108.056.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.339.201.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.835.180.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.676.031.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -489.210.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.077.769.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.590.682.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -512.913.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 173.080.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.567.203.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 659.305.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.612.635.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 48.060.699.000,00