ulusoy un sanayi - uluun - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.623.473.884,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 372.913.828,00
 • Finansal Yatırımlar 28.688.396,00
 • Ticari Alacaklar 524.856.528,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.807.590,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 523.048.938,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.822.747,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.822.747,00
 • Türev Araçlar 43.110.994,00
 • Stoklar 560.983.439,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 67.532.811,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.115.347,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.449.794,00
 • ARA TOPLAM 1.623.473.884,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 311.360.937,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 8.908.506,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.915.908,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.819.931,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.540.219,00
 • Maddi Duran Varlıklar 266.229.824,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 486.987,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 486.987,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.042.014,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.417.548,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.934.834.821,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.227.680.849,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 349.010.146,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 138.001.856,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 629.356.242,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.203.370,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 628.152.872,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.002.882,00
 • Diğer Borçlar 63.074.385,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.853.460,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 220.925,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.660.759,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.080.772,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 571.963,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 364.028,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 207.935,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.921.844,00
 • ARA TOPLAM 1.227.680.849,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 320.465.684,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 291.638.761,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.683.844,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.683.844,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.143.079,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.548.146.533,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 386.688.288,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 386.688.288,00
 • Ödenmiş Sermaye 84.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 57.194.029,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 60.405.897,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 60.405.897,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -868.749,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.217.224,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 19.217.224,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.726.207,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 115.008.531,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 42.636.400,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.934.834.821,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.