FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ulusoy un sanayi - uluun - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.678.993.863,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.433.868.298,00
 • Finansal Yatırımlar 1.120.875.059,00
 • Ticari Alacaklar 4.755.455.051,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 425.778,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.755.029.273,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 158.485.039,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.134.927,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 119.350.112,00
 • Türev Araçlar 577.107.769,00
 • Stoklar 2.300.946.482,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 266.246.338,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.387.936,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 59.621.891,00
 • ARA TOPLAM 10.678.993.863,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.802.011.005,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.197.097,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.197.097,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.210.323,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.210.323,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.944.657,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 968.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.888.050.536,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 62.629.466,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 554.809.724,00
 • - Şerefiye 44.014.405,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 266.346.060,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.807.365,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.807.365,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 311.130.066,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.481.004.868,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.937.853.881,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.900.922.688,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 745.194.522,00
 • Banka Kredileri 2.900.922.688,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.071.296.391,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.133.670,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.068.162.721,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.118.228,00
 • Diğer Borçlar 732.233,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 732.233,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 130.522.090,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.053.181,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.610.534,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.442.647,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 62.014.548,00
 • ARA TOPLAM 8.937.853.881,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.565.794.202,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 850.963.758,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.507.171,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.507.171,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 689.323.273,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.503.648.083,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.977.356.785,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.712.556.571,00
 • Ödenmiş Sermaye 190.970.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 445.982.390,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.630.495.772,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.630.695.650,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.685.307,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 303.850.211,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 303.850.211,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 209.113.864,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 870.172.876,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 190.883.348,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 264.800.214,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.481.004.868,00

Kredi Hesaplama