FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

umpas holding - umpas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 59.100.171,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.922.692,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 52.545.686,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 52.290.880,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 254.806,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 522.881,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 522.881,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 85.130,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 657.761,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.366.021,00
 • ARA TOPLAM 59.100.171,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 380.835.337,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.213,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.213,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.087.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 379.334.125,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 386.659,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 318.157,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.340,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.340,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 439.935.508,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 244.437.834,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 83.477.698,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 47.179.130,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.179.130,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.432.393,00
 • Diğer Borçlar 24.364.228,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.791.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.573.084,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.373.098,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.458.116,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 129.185,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.328.931,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.153.171,00
 • ARA TOPLAM 244.437.834,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.938.680,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.401.456,00
 • Banka Kredileri 5.401.456,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.478.500,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 264.376.514,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 175.558.994,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 175.558.994,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.835.110,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.274.812,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 312.157.020,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 312.157.020,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 630.562,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.609.279,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -199.136.229,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.109.149,00
 • Diğer Yedekler 894.778,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 439.935.508,00

Kredi Hesaplama