FİNANS

umpas holding - umpas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 35.504.093,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.927.269,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 28.985.557,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.909.012,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.076.545,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.401.392,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 892.238,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 509.154,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 88.422,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 371.545,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 169.878,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.560.030,00
 • ARA TOPLAM 35.504.093,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 390.457.139,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.213,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.213,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.087.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 388.330.828,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.011.758,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.340,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 425.961.232,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 201.639.201,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 54.723.998,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 40.380.128,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.744,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.378.384,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.880.153,00
 • Diğer Borçlar 21.259.015,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.047.527,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.211.488,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.026.096,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.425.458,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 96.527,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.328.931,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.944.353,00
 • ARA TOPLAM 201.639.201,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.978.860,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.065.692,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 98.882,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 98.882,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.814.286,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 253.618.061,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 172.343.171,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 172.343.171,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.835.110,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.274.812,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 312.050.346,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 312.050.346,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 523.888,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.609.279,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -180.170.349,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -18.965.880,00
 • Diğer Yedekler 894.778,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 425.961.232,00

Kredi Hesaplama