umpas holding - umpas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 140.692.095,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.660.243,00
 • Finansal Yatırımlar 163.835,00
 • Ticari Alacaklar 74.269.866,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.849.570,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 70.420.296,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.558.302,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.558.302,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.721.809,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.792.059,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.300.943,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 100.401,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.727.727,00
 • ARA TOPLAM 136.994.242,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.697.853,00
 • DURAN VARLIKLAR 106.813.622,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 346.880,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 346.880,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.194.567,00
 • Maddi Duran Varlıklar 95.274.001,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 977.903,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 977.903,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.340,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.340,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 247.505.717,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.902.534,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.214.200,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 26.214.200,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 62.884.280,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.685.880,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.198.400,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.203.129,00
 • Diğer Borçlar 8.406.585,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.852.986,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.553.599,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.652.709,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.314.411,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 95.029,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.227.220,00
 • ARA TOPLAM 174.902.534,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.568.510,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.105.467,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 134.499,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 134.499,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.082.890,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 245.654,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 250.471.044,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -2.965.327,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -2.965.327,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.835.110,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.274.812,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.914.770,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 46.914.770,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 96.366,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.609.279,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -97.156.978,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -12.152.173,00
 • Diğer Yedekler 894.778,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 247.505.717,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.