FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

unlu yatirim holding - unlu - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.329.038.417,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 587.624.451,00
 • Finansal Yatırımlar 744.822.864,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 652.359.596,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 652.359.596,00
 • Ticari Alacaklar 668.344.390,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.165.458,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 659.178.932,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 277.983.090,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.536,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 277.940.554,00
 • Türev Araçlar 11.391.568,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.898.781,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.502.454,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.802.946,00
 • ARA TOPLAM 2.326.370.544,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.667.873,00
 • DURAN VARLIKLAR 800.286.615,00
 • Finansal Yatırımlar 1.517.254,00
 • Ticari Alacaklar 357.858.645,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 357.858.645,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 652.359.596,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.944.227,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 59.209.710,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.939.312,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 343.517.728,00
 • - Şerefiye 294.082.208,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 22.645.499,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.790.021,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.441,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.441,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.890.768,00
 • Diğer Duran Varlıklar 24.948,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.129.325.032,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.162.449.151,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 808.215.183,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 136.605.766,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 139.226.703,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 28.373.867,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.373.867,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.352.652,00
 • Diğer Borçlar 48.204.752,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.825.692,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.379.060,00
 • Türev Araçlar 11.578.676,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 758.808,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 46.463.105,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 44.551.813,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 42.645.098,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.906.715,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 344.529,00
 • ARA TOPLAM 1.162.449.151,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.951.860,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.486.820,00
 • Banka Kredileri 35.486.820,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.540.637,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.540.637,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 111.924.403,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.316.401.011,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.812.924.021,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.812.924.021,00
 • Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.070.500.065,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 57.132.313,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 822.410.936,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.123.827,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.123.827,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.746.766,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -31.410.114,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -31.410.114,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 160.588.132,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -370.473.819,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 24.317.307,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.129.325.032,00