FİNANS

unlu yatirim holding - unlu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.566.485.949,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 395.080.942,00
 • Finansal Yatırımlar 479.488.164,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 429.444.953,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 429.444.953,00
 • Ticari Alacaklar 560.197.608,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.410.234,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 554.787.374,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 110.728.740,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 439.307,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 110.289.433,00
 • Türev Araçlar 1.442.133,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.182.846,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 125.729,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.930.645,00
 • ARA TOPLAM 1.566.176.807,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 309.142,00
 • DURAN VARLIKLAR 251.229.678,00
 • Finansal Yatırımlar 1.517.254,00
 • Ticari Alacaklar 160.729.423,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 160.729.423,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.680.158,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.570.314,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 75.948,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.950.185,00
 • - Şerefiye 29.198.326,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.751.859,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.113.190,00
 • Diğer Duran Varlıklar 24.948,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.817.715.627,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 771.841.593,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 636.970.881,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.989.294,00
 • Banka Kredileri 171.231.379,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.936.474,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.936.474,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.467.335,00
 • Diğer Borçlar 33.521.587,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.195.684,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.325.903,00
 • Türev Araçlar 659.673,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 168.905,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.580.599,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.430.635,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.539.537,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 891.098,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 116.210,00
 • ARA TOPLAM 771.841.593,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.950.056,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.953.842,00
 • Banka Kredileri 22.161.272,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 792.570,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.139.086,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.139.086,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 53.857.128,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 849.791.649,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 967.923.978,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 967.923.978,00
 • Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 210.450.971,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.993.458,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.993.458,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.993.458,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 91.894.262,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 51.785.096,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 40.109.166,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 424.827.650,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 73.419.106,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.817.715.627,00

Kredi Hesaplama