FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

unlu yatirim holding - unlu - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.232.407.358,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.046.137.282,00
 • Finansal Yatırımlar 334.461.416,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 262.905.061,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 262.905.061,00
 • Ticari Alacaklar 633.639.447,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.959.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 630.680.212,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 191.763.819,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 236.899,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.526.920,00
 • Türev Araçlar 10.560.727,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.803.548,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 257.076,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.474.901,00
 • ARA TOPLAM 2.232.098.216,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 309.142,00
 • DURAN VARLIKLAR 307.544.819,00
 • Finansal Yatırımlar 1.517.254,00
 • Ticari Alacaklar 204.479.959,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 204.479.959,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.019.362,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.207.855,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 64.498,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.004.861,00
 • - Şerefiye 29.198.326,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.806.535,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.954.999,00
 • Diğer Duran Varlıklar 24.948,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.539.952.177,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.246.840.127,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.000.313.350,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.182.709,00
 • Banka Kredileri 229.389.990,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.138.954,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.138.954,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.777.646,00
 • Diğer Borçlar 35.248.909,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.644.079,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.604.830,00
 • Türev Araçlar 9.351.130,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.127.645,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 59.367.884,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 71.639.288,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 70.045.874,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.593.414,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 692.612,00
 • ARA TOPLAM 1.246.840.127,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.294.032,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.498.933,00
 • Banka Kredileri 12.235.428,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 263.505,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.558.800,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.558.800,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.236.299,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.330.134.159,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.209.818.018,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.209.818.018,00
 • Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 210.450.971,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.232.133,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.232.133,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.232.133,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 125.938.558,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 69.287.674,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 56.650.884,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 374.827.650,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 343.183.572,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.539.952.177,00

Kredi Hesaplama