FİNANS

unlu yatirim holding - unlu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 602.585.814,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 252.441.501,00
 • Finansal Yatırımlar 121.209.731,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 114.101.083,00
 • Ticari Alacaklar 178.530.288,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.335.618,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 176.194.670,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.203.291,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 250.051,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.953.240,00
 • Türev Araçlar 4.493.620,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.143.980,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 333.547,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 739.310,00
 • ARA TOPLAM 602.095.268,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 490.546,00
 • DURAN VARLIKLAR 207.343.683,00
 • Finansal Yatırımlar 1.517.254,00
 • Ticari Alacaklar 140.452.548,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 140.452.548,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 201.847,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 201.847,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.477.730,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.378.581,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.926.214,00
 • - Şerefiye 29.198.326,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.727.888,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 434.132,00
 • Diğer Duran Varlıklar 11.870,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 809.929.497,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.986.289,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 104.686.334,00
 • - Banka Kredileri 35.517.659,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 69.540.943,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.586.406,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.586.406,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.081.044,00
 • Diğer Borçlar 9.950.583,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.090,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.927.493,00
 • Türev Araçlar 3.360.558,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 53.604,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.859.711,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.570.829,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.108.745,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.462.084,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 296.277,00
 • ARA TOPLAM 214.986.289,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.493.374,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.296.419,00
 • Banka Kredileri 27.566.640,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.729.779,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.031.427,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.031.427,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.131.946,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 33.582,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 274.479.663,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 535.449.834,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 535.438.381,00
 • Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 210.450.971,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -298.623,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -298.623,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -298.623,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.596.066,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 18.236.142,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 6.359.924,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.861.359,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 35.849.585,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.453,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 809.929.497,00

Kredi Hesaplama