FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

unlu yatirim holding - unlu - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.374.761.745,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 435.755.458,00
 • Finansal Yatırımlar 832.197.028,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 751.667.515,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 751.667.515,00
 • Ticari Alacaklar 855.544.446,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.916.142,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 843.628.304,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 204.510.025,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.058.949,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 203.451.076,00
 • Türev Araçlar 17.134.762,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.112.305,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.334.376,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.704.011,00
 • ARA TOPLAM 2.374.292.411,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 469.334,00
 • DURAN VARLIKLAR 657.166.956,00
 • Finansal Yatırımlar 2.500.024,00
 • Ticari Alacaklar 265.650.732,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 265.650.732,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 751.667.515,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27.267.837,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 54.417.753,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.635.070,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 291.251.243,00
 • - Şerefiye 255.582.258,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.668.985,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.528.906,00
 • Diğer Duran Varlıklar 41.108,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.031.928.701,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.205.912.046,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 919.982.358,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 37.349.990,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 511.811.321,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.470.165,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.470.165,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 120.971.115,00
 • Diğer Borçlar 45.772.404,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.261.792,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.510.612,00
 • Türev Araçlar 12.745.579,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.041.322,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.505.283,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.073.830,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.604.268,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.469.562,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.205.912.046,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.275.053,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.308.668,00
 • Banka Kredileri 43.455.142,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.853.526,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.870.243,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.870.243,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 104.096.142,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.363.187.099,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.668.741.602,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.668.741.602,00
 • Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 907.444.676,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 18.216.686,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 714.744.514,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.029.447,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.029.447,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.382.674,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.517.573,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 18.517.573,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 119.620.510,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -245.935.395,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -23.463.037,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.031.928.701,00