FİNANS

unlu yatirim holding - unlu - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.466.533.927,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 264.458.178,00
 • Finansal Yatırımlar 505.175.109,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 456.302.082,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 456.302.082,00
 • Ticari Alacaklar 519.226.371,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.231.857,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 511.994.514,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 150.915.829,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 642.672,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 150.273.157,00
 • Türev Araçlar 10.399.016,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.885.658,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.416.723,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.854.845,00
 • ARA TOPLAM 1.466.331.729,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 202.198,00
 • DURAN VARLIKLAR 249.611.643,00
 • Finansal Yatırımlar 1.517.254,00
 • Ticari Alacaklar 161.222.326,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 161.222.326,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.548.737,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.751.168,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 81.673,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.596.382,00
 • - Şerefiye 29.198.326,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.398.056,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.570.266,00
 • Diğer Duran Varlıklar 24.948,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.716.145.570,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 731.587.312,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 558.451.661,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.667.554,00
 • Banka Kredileri 310.616.165,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.816.362,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.816.362,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 73.148.184,00
 • Diğer Borçlar 27.779.133,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.193.360,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.585.773,00
 • Türev Araçlar 7.735.239,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 506.716,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.410.092,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.072.371,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.573.603,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.498.768,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 731.587.312,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.178.642,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.497.642,00
 • Banka Kredileri 26.372.745,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.124.897,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.776.418,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.776.418,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.904.582,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 821.765.954,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 894.379.616,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 894.379.616,00
 • Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 210.450.971,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.698.117,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.698.117,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.698.117,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 89.820.089,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 50.635.368,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 39.184.721,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 156.004.538,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 268.823.112,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.716.145.570,00

Kredi Hesaplama