FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

unlu yatirim holding - unlu - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.147.826.970,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 214.585.495,00
 • Finansal Yatırımlar 478.388.166,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 454.733.289,00
 • Ticari Alacaklar 351.880.189,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.079.988,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 344.800.201,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 77.237.413,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 968.821,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.268.592,00
 • Türev Araçlar 14.888.722,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.123.520,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.535.017,00
 • ARA TOPLAM 1.147.638.522,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 188.448,00
 • DURAN VARLIKLAR 241.331.432,00
 • Finansal Yatırımlar 1.517.254,00
 • Ticari Alacaklar 160.729.423,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 160.729.423,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 369.196,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 369.196,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.816.049,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.360.632,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 57.070,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.786.053,00
 • - Şerefiye 29.198.326,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.587.727,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.110.976,00
 • Diğer Duran Varlıklar 42.201,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.389.158.402,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 545.544.072,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 406.056.388,00
 • - Banka Kredileri 192.970.599,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.989.294,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.630.745,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.630.745,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.871.289,00
 • Diğer Borçlar 18.127.980,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.290,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.086.690,00
 • Türev Araçlar 9.630.401,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 506.716,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.928.250,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 42.803.009,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 40.670.994,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.132.015,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 545.544.072,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.801.392,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.400.716,00
 • Banka Kredileri 25.329.718,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.070.998,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.178.027,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.178.027,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.222.649,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 617.345.464,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 771.812.938,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 771.835.474,00
 • Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 210.450.971,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.544.423,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.544.423,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.544.423,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.335.323,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 50.027.134,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 19.308.189,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 156.004.538,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 166.610.042,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -22.536,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.389.158.402,00

Kredi Hesaplama