vakiflar bankasi - vakbn - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 10231814000
 • Kredilerden Alınan Faizler 8290255000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 17256000
 • Bankalardan Alınan Faizler 27300000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1894251000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 2752000
 • FAİZ GİDERLERİ -5323417000
 • Mevduata Verilen Faizler -3002893000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -367980000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -715310000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1134755000
 • Diğer Faiz Giderleri -63345000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 4908397000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1021291000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 1239894000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 180877000
 • Diğer 1059017000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -218603000
 • Gayri Nakdi Kredilere -209000
 • Diğer -218394000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 151402000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -641828000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 149196000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -260823000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -530201000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2545911000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1958991000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 2127821000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 2127821000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -411651000
 • Cari Vergi Karşılığı -82162000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1716170000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1716170000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1716170000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.6865

VAKIFLAR BANKASI

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.