FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

vakif gmyo - vkgyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.056.137.019,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.315.257.452,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 75.582.948,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.540,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 75.560.408,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.285.638,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.285.638,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.422.786.613,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.395.877,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.108.821,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 178.719.670,00
 • ARA TOPLAM 5.056.137.019,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.303.598.651,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 269.953,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 269.953,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 673.172.617,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.439.011.133,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.565.447,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.816.047,00
 • - Şerefiye 14.631.400,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.184.647,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.829.068,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.829.068,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 144.934.386,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.359.735.670,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.048.023.856,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 103.610.429,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 458.983.693,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.053.468,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 457.930.225,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.505.131,00
 • Diğer Borçlar 13.315.200,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.315.200,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.440.085.082,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.105.251,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.105.251,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.419.070,00
 • ARA TOPLAM 3.048.023.856,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.120.837,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.051.438,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 24.899.744,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 159.984.796,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.184.859,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.718.023,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 20.466.836,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.290.144.693,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.069.590.977,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.069.590.977,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.950.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.326.968,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -490.383,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -490.383,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -490.383,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 62.269.785,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.333.664.353,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 705.820.254,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.359.735.670,00

Kredi Hesaplama