FİNANS

vakif gmyo - vkgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.168.630.977,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 864.642.136,00
 • Finansal Yatırımlar 113.195.889,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 113.195.889,00
 • Ticari Alacaklar 164.649.291,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 164.649.291,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.916.692,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.916.692,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 111.123,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.228.266,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.885.013,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.567,00
 • ARA TOPLAM 1.168.630.977,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.534.268.036,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 30.401.117,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.401.117,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.374,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.374,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.785.703.532,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.444.057.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.085.969,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.125.322,00
 • - Şerefiye 14.631.400,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.493.922,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 119.360.322,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 119.360.322,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 137.485.400,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.702.899.013,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 577.423.970,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 115.037.183,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 310.281.876,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 145.277,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 310.136.599,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 887.465,00
 • Diğer Borçlar 25.154.714,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.154.714,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 92.693.946,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.918.326,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.918.326,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31.450.460,00
 • ARA TOPLAM 577.423.970,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.352.705.689,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 102.052.443,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 44.457.493,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.203.789.772,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.405.981,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.405.981,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.930.129.659,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.772.769.354,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.772.769.354,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.145.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.599.008,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 301.118.336,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -664.786,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -664.786,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -664.786,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.519.775,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 954.079.873,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.332.117.148,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.702.899.013,00

Kredi Hesaplama