FİNANS

vakif gmyo - vkgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.589.399.189,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.126.550.182,00
 • Finansal Yatırımlar 308.608.311,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 308.608.311,00
 • Ticari Alacaklar 168.324.426,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 168.324.426,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 962.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 962.817,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.725.804.102,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.727.942,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 59.590,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.012.114,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 243.409.295,00
 • ARA TOPLAM 3.589.399.189,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.827.245.719,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 102.400.752,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 102.400.752,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.708,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.708,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 952.751.224,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.573.143.519,00
 • Maddi Duran Varlıklar 572.962,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.326.357,00
 • - Şerefiye 14.631.400,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.694.957,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 147.968.574,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 147.968.574,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 34.037.623,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.416.644.908,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.712.139.071,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 126.361.519,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 392.047.461,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 63.221.551,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 328.825.910,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 300.190,00
 • Diğer Borçlar 444.531,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 444.531,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.171.755.805,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.659.072,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.659.072,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.570.493,00
 • ARA TOPLAM 2.712.139.071,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 916.232.237,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 144.341.769,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 13.263.646,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 757.088.098,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.538.724,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.538.724,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.628.371.308,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.788.273.600,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.788.273.600,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.145.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.599.008,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 301.118.336,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -424.750,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -424.750,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -424.750,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.519.775,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 954.079.873,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 347.381.358,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.416.644.908,00

Kredi Hesaplama