FİNANS

viking kagit - vking - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 334.117.707,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 81.654.025,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 139.900.037,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.521.994,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.378.043,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.795.745,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 295.745,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 81.595.473,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.377.211,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 86.707,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.708.509,00
 • ARA TOPLAM 334.117.707,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 809.622.821,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.967,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 806.556.975,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.847.024,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.847.024,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.143.740.528,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 823.029.750,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 483.916.358,00
 • - Banka Kredileri 310.465.605,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.749.878,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.128.106,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 277.183.367,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 127.049.423,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 150.133.944,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.849.918,00
 • Diğer Borçlar 27.772.621,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.034.744,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.737.877,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.492.253,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 898.068,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 898.068,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 823.029.750,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.658.305,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.692.115,00
 • Banka Kredileri 7.217.604,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 474.511,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.163.108,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 108.803.082,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 963.688.055,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 180.052.473,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 180.052.473,00
 • Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 253.929,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 544.934.706,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 544.934.706,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.285.007,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -272.433.557,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -134.702.605,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.143.740.528,00

Kredi Hesaplama