FİNANS

viking kagit - vking - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 256.797.581,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 19.730.654,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 108.313.659,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.301.313,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.012.346,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 326.333,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 326.333,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 103.859.454,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.217.528,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 54.948,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.295.005,00
 • ARA TOPLAM 256.797.581,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 442.891.181,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.999,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.999,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 440.714.568,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.069.651,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.069.651,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 175.092,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 175.092,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 699.688.762,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 653.850.074,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 299.517.835,00
 • - Banka Kredileri 257.841.839,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 68.708.007,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 791.209,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 269.224.025,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.193.353,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 170.030.672,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.158.197,00
 • Diğer Borçlar 8.228.360,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.146.984,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.081.376,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.729.769,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 283.881,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 283.881,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 653.850.074,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.445.657,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.857.775,00
 • Banka Kredileri 12.346.276,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.511.499,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.894.347,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.894.347,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51.531.354,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 162.181,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 735.295.731,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -35.606.969,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -35.606.969,00
 • Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 253.929,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 253.875.867,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 253.875.867,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.265.557,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -276.378.859,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -55.357.906,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 699.688.762,00

Kredi Hesaplama