FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

viking kagit - vking - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 272.683.979,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 19.467.515,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 131.970.379,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.965.756,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.004.623,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 323.760,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 323.760,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 101.711.093,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.242.863,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 153.981,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.814.388,00
 • ARA TOPLAM 272.683.979,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.358.649.032,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.338.888.656,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.574.072,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.574.072,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.631.333.011,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.166.612.105,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 824.068.395,00
 • - Banka Kredileri 408.665.615,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.736.664,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.986.456,00
 • Banka Kredileri 415.128.602,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 254.386.585,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 147.724.440,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.662.145,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.129.032,00
 • Diğer Borçlar 33.474.387,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.122.277,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.352.110,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.065.505,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.149.466,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.149.466,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.166.612.105,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 213.250.480,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.805.022,00
 • Banka Kredileri 37.029.496,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.775.526,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.474.788,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.474.788,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 155.970.670,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.379.862.585,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 251.470.426,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 251.470.426,00
 • Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 264.697.757,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.990.340,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 159.705.240,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 159.705.240,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.596.815,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -177.077.004,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -40.845.907,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.631.333.011,00