FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yaprak sut ve besi cift. - yaprk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 128.358.724,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 38.720.017,00
 • Finansal Yatırımlar 14.078.918,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 14.078.918,00
 • Ticari Alacaklar 15.356.870,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.356.870,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 281.195,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 281.195,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 31.543.812,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.553.372,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.756.997,00
 • ARA TOPLAM 128.358.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 350.336.852,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.715,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.715,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 119.722.941,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 23.426,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.641,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 34.641,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.094.452,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.094.452,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 478.695.576,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.245.237,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.787.342,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.507.738,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.914.261,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.528,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.868.733,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.056.726,00
 • Diğer Borçlar 100.057,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.730,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 93.327,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.628,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.680.685,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 162.800,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 162.800,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 63.245.237,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.936.444,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.998.513,00
 • Banka Kredileri 7.872.040,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.916.641,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.916.641,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 39.021.290,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 113.181.681,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 365.513.895,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 365.513.895,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 113.562.776,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 31.440.858,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.135.602,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.135.602,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.135.602,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.596.439,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 65.522.449,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 136.326.975,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 478.695.576,00