FİNANS

yaprak sut ve besi cift. - yaprk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 74.544.924,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.410.993,00
 • Finansal Yatırımlar 7.869.138,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7.869.138,00
 • Ticari Alacaklar 13.281.910,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.281.910,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.921,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.921,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.448.334,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.036.786,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 905,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.446.201,00
 • ARA TOPLAM 74.544.924,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 115.771.891,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.704,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.704,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.457.587,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.490,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.190,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 3.190,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.084,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 51.084,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.715,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 190.316.815,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.331.891,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.777.381,00
 • - Banka Kredileri 1.092.026,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.365.463,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.464.571,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.983,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.418.588,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 506.573,00
 • Diğer Borçlar 93.254,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.726,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 86.528,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 42.376,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.850.314,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 231.959,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 231.959,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 54.331.891,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.708.296,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.961.080,00
 • Banka Kredileri 7.961.080,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.008,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.726.208,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.040.187,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 110.276.628,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 110.276.628,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.226.457,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 589.193,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.094.453,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 68.166.525,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 190.316.815,00

Kredi Hesaplama