FİNANS

yaprak sut ve besi cift. - yaprk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 50.216.971,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.968.521,00
 • Finansal Yatırımlar 10.888.248,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6.841.852,00
 • Ticari Alacaklar 7.813.055,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.813.055,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.998,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.998,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.756.509,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.069.583,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 519,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.446.392,00
 • ARA TOPLAM 50.216.971,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 73.280.280,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.704,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.704,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.118.054,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.490,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.473,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 4.473,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 171.136,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 171.136,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.732,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 123.497.251,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.739.724,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.087.556,00
 • - Banka Kredileri 6.532.761,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.085.622,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.905.714,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.528,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.860.186,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 213.623,00
 • Diğer Borçlar 176.657,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 114.200,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 62.457,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.069.425,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 201.127,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 201.127,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 39.739.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.884.310,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.446.322,00
 • Banka Kredileri 7.306.148,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.437.988,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.624.034,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 65.873.217,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 65.873.217,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.226.457,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 589.193,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.094.453,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 23.763.114,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 123.497.251,00

Kredi Hesaplama