FİNANS

yaprak sut ve besi cift. - yaprk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 19.049.975,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.667.865,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.029.255,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.029.255,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.869,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.869,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.636.624,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 951.908,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 135.986,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.670.814,00
 • ARA TOPLAM 19.049.975,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 40.869.445,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.704,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.704,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.792.968,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.490,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 452,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 452,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.623,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 70.623,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 125.295,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 59.919.420,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.895.430,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.165.568,00
 • - Banka Kredileri 5.258.207,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.312.937,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.792.102,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.528,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.746.574,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 192.824,00
 • Diğer Borçlar 271.085,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 203.938,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 67.147,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.317,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 137.597,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 137.597,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 19.895.430,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.517.106,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.326.042,00
 • Banka Kredileri 3.928.868,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.540,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.179.524,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.412.536,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 31.506.884,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31.506.884,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.100.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.270.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 260.417,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.730.325,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.145.861,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 59.919.420,00