FİNANS

yatas - yatas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 989.490.670,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 86.859.458,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 194.411.930,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.032.497,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 188.379.433,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.121.891,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.789.120,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 332.771,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 530.313.608,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 65.817.424,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 106.966.359,00
 • ARA TOPLAM 989.490.670,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 558.099.362,00
 • Finansal Yatırımlar 1.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.359.961,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.359.961,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.781.306,00
 • Maddi Duran Varlıklar 380.181.953,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.649.956,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 2.278.139,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.820.808,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.824.993,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.547.590.032,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 645.538.503,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 66.519.612,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 118.069.486,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 318.720.450,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 318.720.450,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.029.800,00
 • Diğer Borçlar 1.057.883,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.057.883,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 86.947.281,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.367.433,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 721.607,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.104.951,00
 • ARA TOPLAM 645.538.503,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 291.968.304,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 229.761.924,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 296.610,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.484.874,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.484.874,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 39.424.896,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 937.506.807,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 610.083.225,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 610.083.225,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.798.932,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 74.107.824,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 74.107.824,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.816.372,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.296.081,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.296.081,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.291.808,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 280.663.720,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 94.173.396,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.547.590.032,00

YATAS Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama