FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yayla en. ur. tur. ve ins - yayla - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.526.505,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.526.030,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 122.680,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 122.680,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 91.826,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 68.914,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.912,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.886.143,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 656.596,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.182,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 227.048,00
 • ARA TOPLAM 8.526.505,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 259.439.481,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 498.478,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 498.478,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 122.092.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 134.930.808,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.521.922,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.521.922,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 267.965.986,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.516.764,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.050.000,00
 • - Banka Kredileri 9.050.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.061.821,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 850.229,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 850.229,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 346.793,00
 • Diğer Borçlar 393.285,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 338.382,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.903,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.741.192,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 73.444,00
 • ARA TOPLAM 20.516.764,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.121.272,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 781.411,00
 • Banka Kredileri 781.411,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.145.330,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.818.297,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 757.186,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 757.186,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.619.048,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 63.638.036,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 204.327.950,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 204.327.950,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.875.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.947.636,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 107.252.189,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 107.252.189,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -179.681,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 250.287,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 38.884.699,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.881.861,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 267.965.986,00