FİNANS

yayla en. ur. tur. ve ins - yayla - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 15.990.869,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.622.264,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 530.745,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 530.745,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 413.728,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 68.914,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 344.814,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.484.411,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.573.777,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 991,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 364.953,00
 • ARA TOPLAM 15.990.869,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 261.504.526,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 480.151,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 480.151,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 122.092.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 137.344.435,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.191.667,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.191.667,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 277.495.395,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.075.081,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.350.000,00
 • - Banka Kredileri 7.350.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.477.887,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.820.013,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.820.013,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 677.149,00
 • Diğer Borçlar 253.482,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 200.682,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.324.307,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 80.500,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 80.500,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 91.743,00
 • ARA TOPLAM 29.075.081,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.526.757,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.976.762,00
 • Banka Kredileri 4.976.762,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.878.624,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 498.815,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 498.815,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.172.556,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.601.838,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 219.893.557,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 219.893.557,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.875.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.947.636,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 118.935.935,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 118.935.935,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -65.521,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 250.287,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.234.172,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 58.118.871,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 277.495.395,00

Kredi Hesaplama