yayla en. ur. tur. ve ins - yayla - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 16.792.307,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.095.166,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.366.593,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.720,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.361.873,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.445.378,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.406.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.482,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 238.396,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 292.098,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 960.484,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.394.192,00
 • ARA TOPLAM 16.792.307,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 98.468.729,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 600.483,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 600.483,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.240.107,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 52.126.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 42.502.139,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 115.261.036,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.932.826,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.080.000,00
 • - Banka Kredileri 6.080.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.605.432,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 959.057,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 959.057,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 187.232,00
 • Diğer Borçlar 104.715,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 87.098,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.617,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 200.482,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 268.688,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 268.688,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 527.220,00
 • ARA TOPLAM 22.932.826,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.467.387,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.294.609,00
 • Banka Kredileri 18.294.609,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.222.983,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 286.404,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 286.404,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.663.391,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.400.213,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 68.860.823,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 68.860.823,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.875.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.947.636,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.488.392,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 31.488.392,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.998,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 250.287,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -21.777.586,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.922.906,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 115.261.036,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.